ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
MUNICIPALITY OF KROKEES, LACONIA,GREECE

Κροκεές
 Krokees 
Φάρος
Faros

Ασήμι
Asimi

Δαφνί
Dafni
Λάγιο
Lagio

ΑΣΗΜΙ- ASIMI
                         
Ιστορία του Χωριού -
History

 Απο το Βιβλίο "ΑΣΗΜΙ" του Λεωνίδα Π. Γεωργούλη

Με την απλότητα του χωρικού, χρησιμοποιώντας την τοπική γλώσσα και έκφραση, ο συγγραφέας προσφέρει στον αναγνώστη μια πλήρη εικόνα του χωριού. Παρέχει πληροφορίες για όλες σχεδόν τις οικογένειες, καθώς και φωτογραφίες, κρατικά έγγραφα, πιστοποιητικά διαβατήρια και συμβόλαια. Περιγράφει την ζωή την απασχόλιση τις συνήθειες και τα έθιμα του χωριού που είναι και ζωή και έθιμα όλων των τμημάτων του Δήμου Κροκεών καθώς και των χωριών της γύρω περιοχής του νομού Λακωνίας.

 

1) Απο των αρχαιοτάτων χρόνων...
     Σελίδες
  5, 6, 7, 16, 21  
2) ....έως σήμερα
     Σελίδες   22 έως, 28
3) Οικογένεια Γεωργούλη
     Σελίδες  29 έως 35
4) Η ζωή του Χωριού - 1
     Σελίδες   71 έως 82
5) Η ζωή του Χωριού - 2
     Σελίδες   83 έως 94
6) Τα Ήθη και τα Έθιμα
     Σελίδες   95 έως 107
7) Δουλειές της Εποχής
     Σελίδες   108 έως 115

8) Έθιμα στη Γέννηση
      
Σελίδες   118, 119
9) Έθιμα του Γάμου

     Σελίδες   119 έως 125
10) Έθιμα στο τέλος της ζωής
     Σελίδες   126 έως 128
11) Του Χωριού Φράσεις
     Σελίδες   137 έως 141
12) Δηλοποίησης -έγγραφο


Διαβάστε επίσης
Ιστορία του Ασημιού απο το βιβλίο "Βασιλάκιον" του παπα Δημήτρη Χριστάκου

Krokeai Society
Σύλλογος Κροκεατών
Krokees Levetsovα Krokeai
Κροκεές / Λεβέτσοβα / Κροκεαί
Krokeans
Κροκεάτες
Nikiforos Vrettakos
Νικηφόρος Βρεττάκος