Κροκεές Λακωνίας
Κατάλογος Φωτογραφιών
Town of Krokees
Pictures Index
Πανοραμικές Φωτογραφίες
Panoramic Views
Κροκεές 12/02- Κεντρική Άποψη
Krokees 12/02 - (Collage -Central View)
Κροκεές 12/02- Κεντρική Άποψη #2 Krokees 12/02 - (Collage -Central View #2)
Κροκεές 12/02-Νότια Άποψη Krokees 12-02 (Collage-View from the south)
Κροκεές 12/02-Δυτική άποψη Krokees 12-02. (View from the west)
Κροκεές 7/95-"Μπαλέϊκα" Μερική άποψη Krokees 7-95,Neighborhood of "Baleika" (Collage).
Κροκεές 12/02 Χατζιάνικα & Αϊ-Λιάς Krokees 12-02 (Hatzianika-Ai-Lias)
Κροκεές 12/02 Κάμπος-Ελαιώνες Krokees 12-02 (Olive Groves)
Κροκεές 12/02- Άποψη προς Βορά Krokees 12-02. (View to the North)
Άποψη απο το Βοριά 7/05 Krokees_from the North 7/05
Κανονικές Φωτογραφίες
Full View Pictures
Μερικές απόψειςΑ Town Views (A)
Μερικές απόψεις Β Town Views (B)
Πιλάλα ( στα τέλη 1950) Pilala (late 1950s)
Καρτποστάλς 1970 Postcards 1970
Κεντρικές Πλατείες Central Squares
Δημαρχείο Municipality of Krokees- Town Hall
Δήμαρχος, Δημοτικό συμβούλιο Mayor and Municipality Council
Ηρώο πεσόντων 1912-13 War 1912-13 Memorial Monument
Ηρώο εκτελεσθέντων στην Κοκινόλουτσα "Kokinoloutsa" Memorial
Πολιτιστικό ΚέντροΒρεττάκος "Nikiforos Vrettakos" Cultural Center
Αρχείο Βρεττάκου Nikiforos Vrettakos Archives
Σχολεία Schools
Πολιτιστικός Σύλλογος /Φιλαρμονική Cultural Assoc/ Marching Band
Άγιος Νικόλαος Church of St. Nicholas
Άγιος Δημήτριος Church of St. Dimitrios (Byzantine era built 1286 AD)
Νεκροταφείο/ Άγιοι Θεόδωροι Cemetery / Church of St. Theodore
Κουμπαρίτσα Koubaritsa Fountain/ Spring (Byzantine era?)
Είμαι η Ελιά I'm The Olive Tree
Ελιές Olives
Ελαιόλαδο Olive Oil
Ελαιομάζεμα Olive Picking
Κτίρια Αγροτικού Συνεταιρισμού Agricultural Cooperative Buildings
Μηχανήματα Ελαιουργείου Olive Processing Equipment (2003)
Κροκεάτης Λίθος -> | 1 2 |  Βατικανό | Krokeatis Lithos -->   | 1 2  |Vatican |     
Αεροφωτογραφία Arial View
Δορυφορική άποψη (Google) Google Satelite View ...zoom for details

Home
Krokeai Society
Σύλλογος Κροκεατών
Krokeai, Levetsovα ,Krokees
Κροκεαί / Λεβέτσοβα / Κροκεές
Krokeans
Κροκεάτες
Nikiforos Vrettakos
Νικηφόρος Βρεττάκος
Email