Κροκεάτης Λίθος
Πλατεία Αγίου Πέτρου 1506 -1506 μ.χ. - Βατικανό

Krokeatis lithos (Lapis Lacedaemonius)
St. Peter's Square - Vatican
Built 1506-1626 AD
Photos by: Tassos & Paula KatsetossoPhotos by: Tassos & Paula Katsetos, July 2003


Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά