2012 έτος Νικηφόρου Βρεττάκου  ΕΡΑΝΟΣ - APPEAL  2012 Year of Nikiforos Vrettakos

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη       Έκλεισε - Closed      Thank you for your support              
 Σύνολον προσφορών     $10,800.00     Total of contributions      
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΕΑΤΩΝ   Contribution Form      KROKEAI  SOCIETY
            2012 έτος Νικηφόρου Βρεττάκου      ΕΡΑΝΟΣ - APPEAL    2012 Year of Nikiforos Vrettakos

Name:
Address:
Email:
Donation
Amount:
$
Donation made
in memory of:

Make checks payable to Krokeai Society, a non profit 501-C-3 tax exempt organization.
Your name and amount of donation will be published in our newsletter "Krokeatika", it will also beposted
here unless you indicate otherwise bellow.

It is my preference not to have my name published / posted    Signature:

Please print this page, fill in your information and mail the "Contribution Form" along with your check as soon as possible to:

Krokeai Society
c/o George Theodorakos
48 East Homestead Ave.
Palisades Park, NJ 07650

Ευχαριστούμε - Thank you
KROKEAI SOCIETY, USA & CANADA
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΕΑΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΝΑΔΑ    Κατάλογος Δωρητών                                  List of Donors           


       <<<back    


Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά