2012 έτος Νικηφόρου Βρεττάκου  ΕΡΑΝΟΣ - APPEAL  2012 Year of Nikiforos Vrettakos

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη       Έκλεισε - Closed      Thank you for your support              
 Σύνολον προσφορών     $10,800.00     Total of contributions      


Μάιος 2012

Αγαπητοί Κροκεάτες , φίλοι /ες
Όπως ίσως έχετε ακούσει, το έτος 2012 έχει ανακηρυχθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ως «Έτος του Νικηφόρου Βρεττάκου" επ' ευκαιρία της επετείου συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του διεθνώς αναγνωρισμένου συμπολίτη μας ποιητή. Προς τιμή του Νικηφόρου και σε αναγνώριση του έργου του, πολλές γιορτές και εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της χρονιάς σε όλη την Ελλάδα.

Εκδηλώσεις σαν αυτές συμβαίνουν σπάνια. Η μεγάλη αυτή τιμή για τον συμπολίτη μας είναι και μεγάλη τιμή για το χωριό μας. Η «Χρονιά Νικηφόρου Βρεττάκου» παρουσιάζει επίσης και μια μεγάλη ευκαιρία για τις Κροκεές να προβληθούν όσο ποτέ άλλοτε μιας και ποτέ δεν υπήρξαν και ίσως ποτέ να μην ξανά τύχει να βρεθούν στο επίκεντρο τέτοιων πανελλαδικών εκδηλώσεων.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κροκεών έχει προτείνει ένα πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο αγαπημένο μας χωριό.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει κονσέρτα /παρουσιάσεις από διάσημους μουσικούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, Π. Κωνσταντακόπουλου και άλλων, βασισμένη σε ποιήματα Βρεττάκου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ένα φολκλορικό φεστιβάλ χορού με χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, λογοτεχνικές / ποιητικές βραδιές, καθώς και αγώνα δρόμου18,5 χιλ. την 4η Αυγούστου, ημέρα αποβίωσης του Νικηφόρου. Περισσότερες εκδηλώσεις μπορούν να προστεθούν στην πορεία του έτους.
Εκδηλώσεις αυτού του επιπέδου είναι φυσικά πολύ δαπανηρές,. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου $30.000 δολ (ΗΠΑ). Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, δεν είναι σε θέση να επωμιστεί τέτοιου είδους οικονομικό βάρος. Επειδή η παρούσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόσχεται καμία κρατική χορήγηση, ο Πολιτιστικός απευθύνεται προς κάθε Κροκεάτη όπου γης και ζητά την οικονομική μας ενίσχυση. Το τελικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την οικονομική υποστήριξη που θα μπορέσει να λάβει.

Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης και επείγουσας ανάγκης εμείς, το διοικητικό συμβούλιο Κροκεατών Αμερικής Καναδά, ομόφωνα συμφωνήσαμε να υποστηρίξουμε το προτεινόμενο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο πρόγραμμα εκδηλώσεων με το ποσό των $ 1.000, το οποίο είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό δαπάνης που μας επιτρέπεται στο καταστατικό μας χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μελών. Παράλληλα, και αφού πρώτα τακτοποιήσαμε την προσωπική μας οικονομική προσφορά κάνουμε έκκληση προς εσάς, τα μέλη και τους φίλους μας, όλους εσάς τους συμπολίτες της διασποράς ζητώντας και την δική σας υποστήριξή .
Όλες οι δωρεές θα προστεθούν στη προσφορά του συλλόγου και θα διαβιβαστούν το ταχύτερο δυνατόν στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Το όνομα κάθε δωρητή καθώς και το ποσό της δωρεάς (αν βέβαια το επιθυμητέ ), θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα ( κλικ να δείτε την κατάσταση δωρητών) του συλλόγου μας . Η δωρεά σας μπορεί επίσης να αφιερωθεί στη μνήμη ή τιμή ενός αγαπημένου σας προσώπου.
Μπορείτε να μας γνωρίσετε την προσφορά σας μέσω e-mail στην διεύθυνση krokeai@Gmail.com, ή μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ( www.krokeai.org), να εκτυπώσετε/ συμπληρώσετε την ειδική φόρμα δωρεάς και να μας την ταχυδρομήσετε το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε συνδράμετε στο κατά δύναμη!
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη

Το διοικητικό συμβούλιο
Δρ. Γιάννης Μέριανος -πρόεδρος,
Κώστας Αναγνωστάκος-1ος αντιπρόεδρος,
Παύλος Λιντζέρης -2ος αντιπρόεδρος,
Γεώργιος Θεοδωράκος-ταμίας,
Δημήτρης Κατσέτος -γραμματέας

.....>>>>>Δείτε το τελικό προγραμμα εκδηλώσεων

 

May 2012

Dear Krokeates and Friends
As you may have heard, the year 2012 has been proclaimed by the Greek Ministry of Culture and Tourism as the "Year of Nikiforos Vrettakos"on the occasion of the100 th anniversary of the birth of our fellow Krokean and world renowned poet. In honor of Nikiforos and in recognition of his work, many celebrations and events will take place in Greece throughout the year.

Celebrations such as this are rare. This great honor for a fellow Krokean is also a great honor for our hometown. At the same time, "Year of Nikiforos Vrettakos" presents a great opportunity for Krokees to shine, as it has never been and may never again be the epicenter of such a major celebration.

With a great sense of responsibility, the Cultural Association of Krokees has proposed a full program of activities all of which are to take place in our beloved town. 

The program is to include performances by famous musicians, singers, and actors, featuring music by Mikis Theodorakis, P. Konstantakopoulos and others, based on poems by Vrettakos. The program will also include a folk dancing festival with groups from around Greece, literature/poetry readings, and an 18.5km race ( Aug 4, the day of Nikiforos' passing ) from Krokees to Lagio (next to Plumitsa) and back. More activities may be added as the year progresses.

Events of this caliber are costly. It is estimated that more than $30,000 (US) will be needed. The economic condition of Greece these days does not promise much, if any, government support. The Cultural Association, could not possibly shoulder this kind of financial responsibility, and therefore is appealing to every Krokean asking for our financial support. In the end the program of activities will be adjusted in accordance with the financial support received.

It is with this sense of urgency and responsibility that we, the governing council of Krokeai Society, unanimously agreed to support the program proposed by the Cultural Association with the amount of $1,000, the maximum allowed by our by-laws without the approval of the general assembly. At the same time, and after having made our own personal contributions, we (the officers) appeal to you, our members and friends, to all Krokeans in Diaspora for your support.
All donations received will be added to our society's contribution and will be forwarded as soon as possible to the Cultural Association. Your name and amount of donation will, with your consent, be posted on our society's website.
Your donation may be dedicated in memory or recognition of a loved one.
You may make your pledge by email krokeai@Gmail.com, or you may visit our website, print the special donation form and mail it to us as soon as possible. Please contribute as much as you can afford!!

Thank you for your support.

The executive council
Dr. John Merianos - president,
Kostas Anagnostakos-1st vice-president,
Pavlos Lintzeris -2nd vice-president,
George Theodorakos-treasurer,
Dimitri Katsetos - secretary.

>>>> See the final program of events


Click here to Donate

Κατάλογος Δωρητών                              List of Donors                      


Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά