Κροκεάτης Λίθος
Krokeatis lithos (Lapis Lacedaemonius)

    
Εκκλησία Αγίου Μάρκου
Χτισμένη περί το 1050 μ.χ. Βενετία, Ιταλία

St. Mark's basilica
Built around 1050 AD - Venice, Italy
Photos by: Tassos & Paula Katsetos

   


        

Ένα μεγάλο μέρος του εσωτερικού χώρου της εκκλησίας , ειδικά το δάπεδο είναι διακοσμημένο με Κροκεάτη λίθο. Δυστυχώς όμως η φωτογράφηση του εσωτερικού του ναού απαγορεύετε αυστηρά.

Kroekatis lithos has been used extensively for the internal decoration of the church, especially the floor.
Unfortunately however picture taking inside the church is strictly prohibited.







Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά