Κροκεάτης Λίθος
Εκκλησία Παναγίας Μεγαλόχαρης

Χτισμένη περί το 432μ.χ. Ρώμη, Ιταλία
Krokeatis lithos (Lapis Lacedaemonius)
Basilica of Santa Maria Maggiore
Built around 432 AD - Rome, Italy
Photos by: Dr. George Alepohoritis

   


        

Φωτογραφίες: Ιατρός Γιώργος Αλεποχωρίτης
Κάνετε κλικ στα εικονίδια για να μεγαλώσουν 
Click on pictures to enlarge





Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά