ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
115 -180 μ.χ

 
Περιγραφή της Ελλάδας

    PAUSANIAS
      115 -180  A.D
 
  Description of GreeceΚροκεαί,
Κροκεάτης Λίθος


Όπως πηγαίνεις κάτω κατά την Θάλασσα προς το Γύθειο περνάς από ένα χωριό αποκαλούμενο Κροκεαί και  ένα λατομείο. Δεν είναι ένα συμπαγές πέτρωμα , αλλά οι πέτρες που βράζουν από αυτό είναι όπως τα χαλίκια ποταμών. Είναι δύσκολο να κατεργαστούν, αλλά  κατεργασμένες  μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  για τον εξωραϊσμό  ιερών ναών, και είναι ειδικά κατάλληλες για την διακόσμηση  κολυμβητριών-λουτρών και κρηνών. Εδώ πριν από το χωριό στέκεται ένα μαρμάρινο ομοίωμα του Δία Κροκεάτη, και οι Διόσκουροι από χαλκό είναι στο λατομείο.Κόρινθος

Οι Κορίνθιοι έχουν λουτρά σε πολλά μέρη της πόλης, μερικά κατασκευάστηκαν με δημόσια δαπάνη και ένα από τον αυτοκράτορα Ανδριανό. Το ποιό φημισμένο από αυτά  είναι κοντά στο ναό του Ποσειδώνα . Είναι φτιαγμένο από τον Σπαρτιάτη Ευρυκλίδη  ο οποίος το διακόσμησε με διάφορα είδη πέτρας, και ειδικά αυτή που εξορύχθηκε από τις Κροκεές της Λακωνίας. Στα  αριστερά της εισόδου είναι στημένος ένας Ποσειδώνας και μετά από αυτόν η Άρτεμις που κυνηγά.


Η μετάφραση του παραπλεύρως αγγλικού κειμένου από
τον Δημήτρη Κατσέτο

<Κροκεές, Λεβέτσοβα, Κροκεαί, Krokees, Levetsova, Krokeai, Croceae -Laconia >

Krokeai - Croceae,
Lapis Lacedaemonius


As you go down to the sea towards Gythium you come to a village called Croceae and a quarry. It is not a continuous stretch of rock, but the stones they dig out are shaped like river pebbles; they are hard to work, but when worked sanctuaries of the gods might be adorned with them, while they are especially adapted for beautifying swimming-baths and fountains. Here before the village stands an image of Zeus of Croceae in marble, and the Dioscuri in bronze are at the quarry.


Corinth
The Corinthians have baths in many parts of the city, some put up at the public charge and one by the emperor Hadrian. The most famous of them is near the Poseidon. It was made by the Spartan Eurycles,1 who beautified it with various kinds of stone, especially the one quarried at Croceae in Laconia. On the left of the entrance stands a Poseidon, and after him Artemis hunting.
********************************
This text is based on the following book(s):Pausanias. Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes.{title}. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918.OCLC: 10818363ISBN: 0674991044, 0674992075, 0674993004, 0674993284


From: http://www.perseus.tufts.eduKrokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά