Διακοσμητικά έργα με τεμάχια
  Κροκεάτη Λίθου

Αρχαιολογικό Μουσείο Palazzo Massimo
Ρώμη, Ιταλία

Φωτογραφίες: Settimio Cecconi

Opus sectile with Krokeatis Lithos
Lapis Lacedaemonius

Archaeological Museum of Palazzo Massimo
Rome, Italy

Pictures by: Settimio Cecconi
Κάνετε κλικ στα εικονίδια για να μεγαλώσουν
Click on pictures to enlarge


The consul Iunius Bassus among circus factions, 331-350 A.D. (Rome: Basilica of Iunius Bassus). The senatorial aristocracy's power, resting on their vaste rural estates, enabled them to address local problems, but coopted central authority. In the new Constantinian political order, this local power tended to isolate and marginalize the aristocracy, and so they tried to build solidarity by developing a cultivated correspondence that bordered on conspiracy by recalling the days of senatorial independence, and they rallied behind their natural political leader, one or another consul. Indeed, the consul imitated the emperor's hieratic mediating function for the army and officialdom, by representing himself as mediator for the senatorial aristocracy. Associated with this was a blossoming of private (non-monumental) art forms. The ceremonial high point of a consul's career was to initiate the games, and here Iunius Bassus actually participates. Many hieratic features are here: the frontal stiffness, reduction of plastic values to flat pattern, centralized composition, expressive facial features, gesture and color.

from:http://www.hp.uab.edu/image_archive/ulf/ulfa.html

Δείτε λεπτομέρειες > Click for details 
#1   #2
 

Hylas and Nymphs
When the Argonauts reached Mysia, they sent some men to find food and water. Among these men was Heracles' servant, Hylas. The nymphs of the stream where Hylas was collecting were taken by his good looks, and pulled him into the stream.


Ο Ύλας απαγάγεται από ποτάμιες Νύμφες στη Μυσία, κατα την διάρκεια της Αργοναυτικής εκστρατείας. Πίνακας (Opus sectile) των μεσών του 4 ου αιώνα μ.Χ.Opus Sectile (Καλλιτεχνική εργασία με πλακάκια) αναφέρεται σε μια τεχνική που αναπτύχθηκε επί Ρωμαϊκής εποχής, όπου έσχιζαν τα υλικά σε λεπτά πλακάκια, τα γυάλιζαν και τα έκοβαν ανάλογα με το σχέδιο, και τα τοποθετούνταν σε τοίχους και πατώματα για να κάνουν μια εικόνα ή ένα σχέδιο. Τα συνηθισμένα υλικά ήταν τα μάρμαρα, μαργαριτάρια και το γυαλί. Αντίθετα από την τεχνική των μωσαϊκών, όπου τα ομοιόμορφα-ταξινομημένα κομμάτια τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώνουν ένα σχέδιο, τα πλακάκια ( Τεμάχια opus sectile ) είναι πολύ μεγαλύτερα και μπορούν να αποτελέσουν ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου.

Opus sectile refers to an art technique popularized in Rome where materials were cut and inlaid into walls and floors to make a picture or pattern. Common materials were marble , mother of pearl , and glass . The materials were cut to thin places, polished, and then cut further according to the design. Unlike mosaic techniques, where the placement uniformly-sized pieces forms a design, opus sectile pieces are much larger and can form large parts of the design.


Opus sectile with lapis lacedaemonius from the Basilica of Iunius Bassus.
Archaeological Museum of Palazzo Massimo in Rome.
We like to thank Mr. Settimio Cecconi of Trevignano Romano, Rome Italy for providing the above images.


Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά