Θεατρική παράσταση    -   Theatrical Performance          

«Το Γάλα » με την μοναδική Άννα Βαγενά και τον θίασό της στο Μαρκοπούλειο αμφιθέατρο Κροκεών, προσφορά του συμπολίτη μας Χρήστου Μαρκόπουλου.

" The Milk" by renown Greek actor Anna Vagena and co. at the Markopoulion Amphitheatre of Krokees, offered by fellow Krokeati Christos Markopoulos.


VIDEO

 Πίσω  Back

Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά