Συνδέσεις -Links
Νιkηφόρος Βρεττάκος

Αρχείο Βρεττάκου 
Vrettakos Archives
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
Public Central Library of Sparta
http://www.nikiforos.edu.gr/

Εγκαίνια Αρχείου Βρεττάκου
http://www.hri.org/E/2000/00-12-12.dir/keimena/art/art3.htm

Εγκαίνια Αρχείου Βρεττάκου
Άθρο της Εφημερίδας"Καθημερινή"
http://www.mani.org.gr/poiisi/vretakos/ekd_vret/ekdilosi_vrettakos.htm
Μάθησης.com 
Βιογραφία / Βιβλιογραφία - Ποιήματα
http://www.mathisis.com/author/bio.htx?A3799 

Greece in Print.com
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 http://www.greeceinprint.com/GiPProducts.nsf/publicBook/
F4543E945A63A76F85256ACD0024CC13?OpenDocument&ViewLink=&DocType
=Book&PLang=all&PGroup=&Tab=2&End=&CartID=13992-121231