ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ

Ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος καθιερώθηκε από το Ελληνικό κράτος το 1865. Αποτελεί απόσπασμα του ποιήματος «Ύμνος εις την ελευθερία» το οποίο έγραψε ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Την μουσική του Εθνικού Ύμνου έγραψε ο Νικόλαος Μάντζαρος το 1828.

Στο μακροσκελές αυτό ποίημα (158 στροφές) ο νεαρός ποιητής κάνει ανασκόπηση της Ελληνικής Επανάστασης. Καυτηριάζει την στάση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης. Περιγράφει επίσης τις κακουχίες και τα μαρτύρια των αγωνιστών καθώς και τους επικρίνει για την συνεχή γκρίνια τους. Στον στίχο 22 κάνει θετική αναφορά στην ανταπόκριση του Αμερικανικού λαού. Δείχνοντας πάντα προς την Ελευθερία, αυτή την αρχαία θεά , την ίδια την μητέρα Ελλάδα, ο ποιητής καλεί τους Έλληνες να συνετιστούν και να ενωθούν για αποκτήσουν την ελευθερία τους, την ποιό μεγάλη ανθρώπινη αξία.

Αν και οι 158 στροφές του ποιήματος ομιοκαταλήγουν και μπορούν να τραγουδιστούν στην μουσική του Εθνικού Ύμνου, μόνο οι πρώτες δύο στροφές αποτελούν τον Εθνικό Ύμνο. Η μουσική του Εθνικού Ύμνου είναι γραμμένη σε ρυθμό 3/4, στο ρυθμό του Τσάμικου του ποιό λεβέντικου Ελληνικού χορού.
   

History of the
Greek ( Hellenic) National Anthem

The Greek National Anthem was adapted by the Modern Greek Nation in 1865 from the poem " Hymn to Freedom ." It was written by Dionysios Solomos during the Greek Revolution of 1821 against the Turks. The music was composed by Nιkolaos Mantzaros in 1828.

In his lengthy (158 verses) poem, the young poet reviews the entire history of the Greek Revolution and criticizes the negative stance of the Great Powers of that time. He describes the pain and the contributions of the rebels and criticizes their dissension. On verse #22 he makes a positive reference to the then young America. Solomos calls for unity and reconciliation always pointing to "Eleftheria" (Freedom), the exiled ancient Goddess and mother Greece herself , the most important human value highly treasured by the Greeks.

Although all 158 verses of the poem rhyme and can all be sung to the music of the Anthem, only two verses, the first and second, have been adapted as the Greek National Anthem.
The style of its music (3/4 tempo) clearly points to the "Tsamiko" dance , the most traditional manly dance of the Greeks.

Εθνικός Ύμνος

Σε γνωρίζω από την κόψη ,
του σπαθιού την τρομερή
Σε γνωρίζω από την όψη ,
που με βιά μετράει τη γη

Απ ' τα κόκαλα βγαλμένη,
των Ελλήνων τα ιερά.
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε, Ώ χαίρε ελευθεριά!

Ethnikos Emnos

Se gnorizo apo tin Kopsi
tou spathiou tin tromeri;
Se gnorizo apo tin opsi
pou me via metra ti yi.

Ap ta Kokkala vgalmeni
ton ellinon ta iera
Ke san prota antriomeni
haire o haire eleftheria.

The Greek National Anthem
( Hymn to Freedom )
Translated by : Dimitri Katsetos

Ι know you by the sharp edge,
the dreadful edge of the sword.
Ι know you by the apearance,
of the violently destroyed land.

Grown out from the bones,
the sacred bones of the Hellenes.
Valiant! as in our glorious past,
Hail, Oh! Hail, Oh Liberty!


Στοφή #22

Γκαρδιακά χαροποιήθη
και του Βάσιγκτον η γη,
Και τα σίδερα ενθυμήθη
που την έδεναν και αυτή.


Verse #22
Translated by : Dimitri Katsetos

And the Americans (when they heard about the Greek revolution)
were whole heartily pleased
as they remember the iron yoke
under which they used to be.


Other Translations

Greek National Anthem

Well I know thee by the edge
οf thy terror striking brand;
Know thee by the piercing glands
τhat thou dartest all the land;

From the sacred ashes rising
οf the Hellenes great and free;
Valliant as in olden ages,
Hail, o hail, o liberty

Hymn to the Freedom

Ι recognize you
by the dreadful edge of Your sword.
I recognize Your face,
forcibly staring at the land.

From the sacred graves
of the slain Greeks
You rise, valiant again.
Hail, Oh Hail, Liberty!

THE GREEK NATIONAL ANTHEM
Translated by: Rudyard Kipling 1918

W E KNEW thee of old,
Oh divinely restored,
By the light of thine eyes
And the light of thy Sword.

From the graves of our slain
Shall thy valour prevail
As we greet thee again-
Hail, Liberty! Hail!

Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά