English Version   

                                                                                                                                31 Μαρτίου, 2005
 Προς : Πολιτιστικό Σύλλογο Κροκεών
            
Θεόδωρο Οικονομάκο, Πρόεδρο
           
Κροκεές, Λακωνίας

Αντίγραφο προς :  Δήμο Κροκεών
                              
Κροκεατικό Σύλλογο, Αθηνών.  Συλλόγους & Ιδρύματα Κροκεών                               Κροκεατικούς Συλλόγους : Μοντρεάλ, Τορόντου, Νέας Υόρκης, Βαλτιμόρης
                              & Ρότσεστερ, Ν.Υ

Αγαπητέ Κύριε Οικονομάκο,

Σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια  για την εκλογή  σας στη θέση του νέου προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου, Κροκεών. Θα γνωρίζετε ότι, τους περασμένους  οκτώ περίπου μήνες, είχαμε επικοινωνήσει με τον προκάτοχό σας, Παναγιώτη Πολωλό, και βασικά  είχαμε συμφωνήσει  όπως ο σύλλογός σας  αναλάβει την ευθύνη διοργάνωσης φέτος  του 51ου Συνεδρίου μας στην αγαπημένη μας γενέτειρα. Όλη η προηγούμενη αλληλογραφία μας , που αφορά το φετινό συνέδριο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας / Krokeai Society  : www.krokeai.com/ADMIN/admin/htm 

Επιλέξαμε τον σύλλογό σας, γνωρίζοντας την μεγάλη σας εμπειρία φιλοξενώντας προηγούμενα συνέδρια. Επίσης, στηριζόμαστε στις ιδιαίτερες ικανότητές σας για να διευκολύνετε και εκτελέσετε την πολύπλοκη εκπεραίωση της φετινής εκδήλωσης, που βασικά θα μας φέρει κοντά σας και θα μας επιτρέψει,  με συνεργασία , να συζητήσουμε θέματα  αμοιβαίου ενδιαφέροντος . Πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσετε με όλες τις διαθέσιμες πηγές στήριξης καθώς και την βοήθεια και συνεργασία των άλλων συλλόγων της μικρής μας πόλης: ιδιαίτερα, του Δημαρχείου και του Κροκεατικού Συλλόγου Αττικής.

Καταλαβαίνουμε πως έξοδα σχετίζονται με όλες αυτές τις προετοιμασίες για τις διάφορες εκδηλώσεις και γι’αυτό το σκοπό θα σας αποστείλουμε το ποσόν των 5,000 δολαρίων Αμερικής να καλύψει μερικά από τα έξοδα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πως επιθυμείτε να λάβετε αυτά τα χρήματα (με τραπεζική επιταγή, ή τηλεφωνική εντολή/wire transfer). Επιπρόσθετα, σας παρακαλούμε να μας κρατάτε ενήμερους για κάθε πιθανή εκδήλωση που προτείνετε για  το ημερήσιο πρόγραμμα του συνεδρίου. Είναι επιτακτικό  εκ μέρους μας να επικοινωνήσουμε, για όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με το συνέδριο,  με τα μέλη μας μέχρι τα τέλη Απριλίου, 2005.

Παρακαλούμε, να νιώθετε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί μας, τηλεφωνώντας μας ή με e-mail/fax για οποιαδήποτε ζήτημα που σας απασχολεί. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να διοργανώσετε την όλη υπόθεση. Πολλοί από μας αναμένουμε αυτό το συμβάν με ανυπομονησία και ευελπιστούμε σε μεγάλη συμμετοχή.

 Με πατριωτικούς Χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό συμβούλιο
Δημήτριος Ν. Κακας  -        Πρόεδρος            Βοστόνη, ΜΑ
Γεώργιος Δ. Λιντζέρης -     Αντιπρόεδρος      Βαλτιμόρη, MD
Δημήτριος Α. Κατσέτος   -  Γραμματέας         Ρότσεστερ, ΝΥ
Βασίλειος Γ.Θεοδωράκος -Ταμίας                 Νέα Υόρκη, ΝΥ

 

March 31, 2005

Cultural Association of Krokees
Theodoros Oikonomakos, president
Krokees Laconia, Greece
Cc: Municipality of Krokees
      Krokean Association of Athens , associations and Institutions of Krokees
      Krokean Associations: Montreal, Toronto, New York NY, Baltimore and Rochester NY

Dear Mr. Oikonomakos,

We like to congratulate you on your election as the new President of the Cultural Association of Krokees. You are aware, that during the past eight-odd months, we have communicated with your predecessor, Panagiotis Pololos, and agreed, in principal, for your organization to assume the responsibility of organizing this year's Convention (our 51st), in our beloved hometown. All of our prior correspondence, regarding this year's Convention, can be found on the Krokeai Society's web site at: http://www.krokeai.com/ADMIN/admin.htm

We selected your organization because of its vast experience in hosting past conventions. Also, we are relying on your particular strengths in facilitating and executing the organizational complexities of this year's event, which will ultimately bring us closer and permit us to cooperatively discuss mutual issues of concern. We trust that you will marshal all your available resources, and, in turn, seek the assistance and cooperation of the other organizations in our town; specifically, the Office of the Mayor and the Krokeai Association of Attiki ( Athens).

We understand that there will be expenses associated with organizing the various events, and, to that end, we will be sending you $5,000 to cover some of these expenses. Please send us a note, as to how you wish to receive the funds (i.e., a certified check or wire transfer). Furthermore, please keep us informed of any potential activities you have proposed for the convention's agenda. It is imperative that we communicate all convention-related activities to our membership by the end of April 2005.

Please feel free to call us at any time, or send us an email, or fax any issues that you may have. We wish you good health and strength in putting this all together. Many of us are looking forward to this event and hope for a great participation.

Me patriotikous Xairestismous.

The Officers
Dimitri N. Kakas - President - Boston,MA
George Lintzeris - Vice President - Baltimore, MD
Dimitri Katsetos - Secretary - Rochester, NY
Bill Theodorakos - Treasurer - New York, NY


Krokeai Society
Σύλλογος Κροκεατών
Krokeai Levetsovα Krokees
Κροκεαί / Λεβέτσοβα / Κροκεές
Krokeans
Κροκεάτες
Nikiforos Vrettakos
Νικηφόρος Βρεττάκος